Uptimia

Uptimia

Uptimia

یک پورتال آنلاین کسب و کار ترافیک زیادی را به دنبال خواهد داشت و آخرین چیزی که ما برای یک #سایت می خواهیم خرابی آن به دلایل مختلف است. فاکتورهای مختلفی منجر به خرابی می شوند، اما با استفاده از سرویس های مختلفی می توان گزارش های #خرابی را دریافت کرد. اینجا یکی از وب سایت سرویس های آنلاین رایگانی را برای نظارت بر زمان خرابی وب سایت معرفی می کنیم: Uptimia – کار بررسی برای یک وب سایت را هر ۵ دقیقه یکبار انجام می دهد و بلافاصله از طریق ایمیل در مورد خرابی اطلاع می دهد.

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها گیم سرور ها