BugMeNot

BugMeNot

BugMeNot

شما هم از اینکه برای گشت و گذار در سایت ها مرتب با پیغام “ثبت نام”/ “sign up” روبه رو می شوید، آزرده خاطرید؟ آن هم در صورتی که حتی مایل نیستید ایمیل خود را با سایر سایت ها به اشتراک بگذارید؟ اگر پاسختان مثبت است پس BUgMeNot مخصوص شماست! به جای ثبت نام در چنین سایت هایی، BUgMeNot هزاران هزار سایت از سراسر جهان را که نیاز به ثبت نام دارند بدون نیاز به ثبت نام کاربر، در اختیارش قرار می دهد.

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها گیم سرور ها