پلاس ایدیا

پلاس ایدیا

پلاس ایدیا

آیا ایده ای از خود دارید و به دنبال گسترش آن هستید؟ سایت پلاس آیدیا و کاربرانش به شما کمک می کنند تا روی ایده تان و امکان عملی شدنش کار کنید.در این سایت هر شخص می تواند ایده های خود را با بقیه به اشتراک بگذارد و از نظرتان بقیه در مورد ایده خود و امکان اجرا شدنش نظر بخواهد. پلاس آیدیا به بهترین شکل ممکن معنا و مفهوم این ضرب المثل که “سه کلّه بهتر از یک کلّه است” را به اجرا درآورده است مفهومی که از این ضرب المثل به ذهن آدمی می رسد این است که عقل سه نفر، بهتر از عقل یک نفر کار می کند. دانش سه نفر، از دانش یک نفر بیش تر است.اگر ایده ای ازخود دارید و امکان مطرح کردن در جمع دوستان یا خانواده را ندارید در پلاس آیدیا بگویید و منتظر بازخورد بقیه باشید.اگر روی یکی از هزاران ایده ای که از طرف کاربران مطرح شده کلیک کنید متوجه می شوید که بعضی از ایده ها نسبت به ایده های مطرح شده دیگر، واکنش کاربران بیشتری را برانگیخته است.

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها گیم سرور ها